Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Δημοτικό Κοινωνικό Γυμναστήριο

Δήμου Άργους Μυκηνών

Κριτήρια κοινωνικής συνδρομής για γυμναστήριο

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια!
-    Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό εισόδημα έως 7.000€

-    Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεική οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος εισόδημα έως  10.000€
-    Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεική οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 14.000€ συν 2.000€ για κάθε ανήλικο μέλος.
-    Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία άνω του 67% και άνω τα εισοδηματικά όρια του παραπάνω πίνακα αυξάνεται κατά 5.000€

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10:00-12:00 το πρωί, 17:00-22:00 το βράδυ