Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Δημοτικό Κοινωνικό Γυμναστήριο

Δήμου Άργους Μυκηνών

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργιάς κοινωνικού γυμναστηρίου Δημου Άργους – Μυκηνών

Τα μέλη του Γυμναστηρίου προσχωρούν ανεπιφύλακτα στον κανονισμό λειτουργίας του Γυμναστηρίου, ο οποίος διέπει όλες τις υπηρεσίες. Οι κανονισμοί λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί τόσο για την ομαλή λειτουργία του γυμναστηρίου όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του. Τα μέλη του γυμναστηρίου μας πρέπει να συμμορφώνονται με τα παρακάτω.

 1. Κάθε μέλος υποχρεούται προ της εγγραφής του ή το αργότερο κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο που να βεβαιώνει την ικανότητά του για σωματική άσκηση. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες, αλλιώς το Γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμά του να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης.
 2. Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Για την εγγραφή είναι απαραίτητη η επίδειξη εγγράφου δηλωτικού της ταυτοπροσωπίας του αιτούντος την εγγραφή. Κατά την εγγραφή το Γυμναστήριο χορηγεί στο μέλος δωρεάν μία κάρτα μέλους.

Κάθε μέλος πρέπει να περνά την κάρτα μέλους από το ειδικό σύστημα ανάγνωσης κάρτας (barcode) που είναι τοποθετημένο στη reception του γυμναστηρίου τόσο κατά την είσοδό του όσο και κατά την έξοδό του. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η είσοδος σε πρόσωπα που δεν φέρουν την κάρτα μέλους. Το μέλος μπορεί να αιτηθεί τη δωρεάν αντικατάσταση της κάρτας μόνο λόγω φθοράς της οφειλόμενης στη συνήθη χρήση.

 1. Τα μέλη οφείλουν να φυλάσσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα στα ερμάρια του χώρου. Η φύλαξη είναι ημερήσια και με ευθύνη των μελών.
 2. Το γυμναστήριο προτείνει στα μέλη του να μην φέρνουν πολύτιμα αντικείμενα κατά την παραμονή τους στο χώρο. Το γυμναστήριο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, ή φθοράς αντικειμένων, χρημάτων ή προσωπικών ειδών στα αποδυτήρια, στα ερμάρια ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο του γυμναστηρίου. Η χρήση ερμαριού επιτρέπεται στο μέλος μόνο κατά την παραμονή του στο Γυμναστήριο, κατά δε την αποχώρησή του υποχρεούται να εκκενώνει το ερμάριο. Το Γυμναστήριο σε καθημερινή βάση, μετά το πέρας της λειτουργίας του, απασφαλίζει τα ερμάρια και, σε περίπτωση που κάποιο εξ αυτών δεν είναι κενό, το εκκενώνει.

 

Σε περίπτωση εκκένωσης ερμαρίου τα ευρισκόμενα εντός αυτού αντικείμενα φυλάσσονται σε χώρο του Γυμναστηρίου και παραλαμβάνονται από το μέλος, στο οποίο ανήκουν κατόπιν έγγραφης αίτησης προς το Γυμναστήριο.

 1. Η χρήση των μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού του Γυμναστηρίου πρέπει να γίνεται με προσοχή και με τρόπο που να μην εμποδίζει τη λειτουργία τους, να μην προκαλεί θόρυβο, να μη θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τόσο του μέλους όσο και των υπολοίπων εκγυμναζομένων και να μην εμποδίζει τη δυνατότητα απρόσκοπτης εκγύμνασής τους, πρέπει δε να γίνεται πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων γυμναστών. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας θα τίθεται εκ νέου σε λειτουργία μόνο από το προσωπικό του Γυμναστηρίου. Οποιαδήποτε φθορά στον εξοπλισμό ή τα μηχανήματα προερχόμενη από κακή ή μη επιτρεπόμενη χρήση μέλους βαρύνει αποκλειστικά το μέλος.Το Γυμναστήριο δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκύπτουν από πλημμελή χρήση οργάνων.
 2. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να χρησιμοποιούν την ατομική τους πετσέτα κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, ιδίως σε περίπτωση επαφής οργάνου με το σώμα του εκγυμναζόμενου.
 3. Τα μέλη οφείλουν να φέρουν την απαραίτητη αθλητική ένδυση και υπόδηση. Επίσης οφείλουν να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και υγιεινή.
 4. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας καθώς και τις υποδείξεις του έμπειρου προσωπικού του Γυμναστηρίου κατά την παραμονή τους στο γυμναστήριο.
 5. Η συμπεριφορά των μελών πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και να απομακρύνει οποιονδήποτε δε συμμορφώνεται με τον εσωτερικό κανονισμό , δε σέβεται τους συνασκούμενούς του, το προσωπικό και τον χώρο.
 6. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
 7. Αποτελεί ευθύνη των μελών να πληροφορήσουν το προσωπικό σχετικά με ιατρικά προβλήματα που πιθανά αντιμετωπίζουν.
 8. Η Διεύθυνση του γυμναστηρίου καθώς και το προσωπικό, βρίσκονται στη διάθεσή των μελών για τυχόν πρόβλημα, υπόδειξη ή επιθυμία τους.
 9. Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών, καθώς και φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων (εκτός των αθλητικών ροφημάτων και νερού).
 10. Το Γυμναστήριο τηρεί προσωπικά δεδομένα των μελών αποκλειστικά και μόνο για τη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους.
 11. Η μεταδιδόμενη μουσική στο γυμναστήριο αποτελεί επιλογή της διεύθυνσης και μόνο του γυμναστηρίου.
 12. Δεν επιτρέπεται η χρήση του γυμναστηρίου σε άτομο το οποίο δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σε αυτό.
 13. Το γυμναστήριο δεν επιστρέφει προκαταβολή ή χρήματα σε περίπτωση που το μέλος άλλαξε γνώμη σχετικά με την συνδρομή του.
 14. Τα μέλη πρέπει να έχουν απομακρυνθεί από τους εσωτερικούς χώρους του γυμναστηρίου πέντε τουλάχιστον λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα λήξης της λειτουργίας του.
 15. Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της εγγραφής-συνδρομής κάποιου μέλους το οποίο έχει παραβιάσει τους παραπάνω κανονισμούς, οπότε καταπίπτουν υπέρ τούτου οι καταβολές του μέλους που έχουν έως τότε πραγματοποιηθεί.
 16. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ωραρίου λειτουργίας του γυμναστηρίου.
 17. Το Γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Η εκάστοτε τροποποίηση θα αναρτάται στον χώρο υποδοχής του Γυμναστηρίου.