Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Δημοτικό Κοινωνικό Γυμναστήριο

Δήμου Άργους Μυκηνών

Συνδρομές

ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:  60 € για καθημερινή χρήση

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:  100 € για καθημερινή χρήση